Sobre Reactivem

Reactivem és un programa de transmissió empresarial impulsat en 2017 per València Activa que des de 2022 s'ha estés a tota la província de València a través de la firma d'un conveni entre la Diputació de València i la Fundació València Activa, per a l'extensió de la marca, ferramentes i servicis del programa d'este assessorament a la transmissió empresarial.

Posem en valor la transmissió com una via de manteniment i creixement de l'activitat econòmica. Per a açò, s'estableixen mecanismes per a facilitar la cessió de negocis, evitant el tancament de l'activitat d'empreses econòmicament viables i la pèrdua de llocs de treball.

A través de Reactivem, l'equip tècnic de València Activa t'acompanya en tot el procés de transmissió empresarial del teu negoci, oferint-te assessorament personalitzat tant si eres un/a empresari/ària que vol cedir el seu negoci com si eres una persona emprenedora interessada a donar continuïtat a una empresa ja existent.

Els nostres serveis són completament gratuïts tant per al cedent, com per a la persona interessada a adquirir l'empresa o el negoci.